Billund Sportsrideklubs bestyrelse og referater

Her kan du finde Billund Sportsrideklubs nuværende bestyrelsesmedlemmer og alle referater fra møder og forsamlinger

 

Bestyrelsen

Formand og elevansvarlig
Anja Nørgaard 
Mail: bestyrelsen@bisrideklub.dk

Kasserer
Jonna Thygesen
Tlf. 40 53 87 99

Sekretær
Charlotte Nissen

Medlemmer
Ann Britt Due Madsen

Natasja Tillema Rasmussen

 


Festudvalg
Else Dahl Hansen
Helle Søgaard

Stævneudvalg
Else Dahl Hansen (Dressur)
Charlotte Nissen (Spring)

Lone Olesen (D-stævner)

Cafeteria
Bisserne

Ansvarsbeskrivelse

Formand
• Kontakt med relevante offentlige myndigheder på klubbens vegne
• Varetager kontakten til Dansk Rideforbund (DRF). Er distriktsrepræsentant for klubben. Sørger for tilmelding til DRF’s repræsentantskabsmøde
• Ansvarlig for beriderens funktionsområde. Varetager al nødvendig daglig kontakt til berideren
• Økonomiansvarlig
• Distriktsrepræsentant for klubben
Kasserer:
• Ansvarlig for månedlige opkrævninger og økonomistyring i klubben (I samarbejde med den økonomiansvarlige)
• Ansvarlig for al øvrig administration

sekretær:

• Udsender mødeindkaldelser med dagsorden til bestyrelsesmøderne og udarbejder mødereferater 

• Stævneudvalgsansvarlig

Download bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelses referater 2024

januar 2024

februar 2024

marts 2024

 

 

Bestyrelses referater 2023

Januar 2023

februar 2023

marts 2023

april 2023

Referat Generalforsamling 2023

maj 2023

juni 2023

aug 2023

sep 2023

nov 2023

dec 2023

Bestyrelses referater 2022

Januar 2022

Referat fra medlems/opstalder-møde 26.1.22

Referat forældremøde elevskole 4.3.2022

Marts 2022

April 2022

Maj 2022

juni 2022

august 2022

september 2022

oktober 2022

november 2022

Nyhedsbrev DECEMBER

Referat Generalforsamling 2022

Bestyrelses referater 2021

Januar 2021
Februar 2021
Marts 2021
April 2021

Maj 2021

Juni 2021

Juli 2021

August 2021

September 2021

Oktober 2021

November 2021

December 2021

Download referat fra generalforsamling 2021

 

Bestyrelses referater 2020

Januar 2020
Marts 2020
Juni 2020
August 2020
September 2020
Oktober 2020
November 2020
December 2020

Download referat fra generalforsamling 2020

Bestyrelses referater 2019

Januar 2019
Februar 2019
Marts 2019
April 2019
Maj 2019
Juni 2019
Juli 2019
August 2019
September 2019
November 2019
December 2019

Bestyrelses referater 2018

Januar 2018
Februar 2018
Marts 2018
April 2018
Maj 2018
Juni 2018
Juli 2018
August 2018
September 2018
Oktober 2018
November 2018
December 2018

Bestyrelses referater 2017

Januar 2017
Februar 2017
Marts 2017
April 2017
Maj 2017
Juni 2017
August 2017
September 2017
December 2017