Allan Blomgreen
BERIDER & DAGLIG LEDER
TLF: 40 79 59 12
  Alma Kragsig Pedersen
2 ÅRS BERIDER ELEV
TLF: 22 75 08 30
Ida Ellesgaard
1 ÅRS BERIDER ELEV
TLF: 40 17 83 71
Sofie Søndergaard
STALDMEDHJÆLPER
TLF: 53 60 98 30